Praksis - det relationelles betydning i terapi
Der findes en ting som har en helt fundamental betydning i det terapeutiske arbejde, noget som har en tendens til at blive overset, selvom effekten er særdeles velunderbygget. En essens, foruden hvilken, selv den mest imponerende teoretiske kunnen, kommer til kort. Det handler om kvaliteten af kontakten mellem terapeut og klient, det som i fagsproget kendes som de relationelle eller de non-specifikke faktorer. Det er i kraft af dem den såkaldt 'terapeutiske alliance' opbygges, det er her vi skaber den tillid og fordybelse som terapien virker igennem.

Uden tilstrækkelig god kontakt bliver terapien livløs og i værste fald virkningsløs. Mange der har været i psykoterapi uden at blive ordentligt mødt af terapeuten/psykologen, vil genkende fornemmelsen - at der ikke rigtig sker noget, fordi kontakten mangler. Terapi bør være en levende dynamisk proces, der hele tiden holder fokus på det der er vigtigt for klienten, støttet og forstærket af terapeutens faglighed, og altså ikke mindst, medmenneskelighed. Eller sagt på en anden måde: Som mennesker heler vi relationelt - derfor bør mødet, kontakten, respekten og tålmodigheden (alt hvad der kendetegner en god relation) gives særlig opmærksomhed i det terapeutiske arbejde.
Den relationelle faktor har også konkret betydning for terapeutens tydelighed og medlevenhed i det der bringes op i terapien. Her kommer personlig livserfaring og intuitiv fornemmelse for hvad der er meningsfuldt for den enkelte, særligt til udtryk. Jeg er stor tilhænger af Irvin Yaloms (amerikansk psykiater, med et langt liv i eksistentiel psykoterapeutisk praksis) idé om at: "opfinde en ny terapi til hver klient". For selvom psykologiske teorier er vigtig baggrundsviden for den udøvende terapeut, kan selve terapien, ligesom livet selv, ikke sættes på fast formel.
Terapiretninger - et broget felt
Af samme grund skal man ikke lade sig slå ud af det hav af forskellige terapiretninger som findes. De skaber nemt forvirring, ikke mindst hos den der opsøger terapi - hvad er forskellen, hvad skal jeg vælge? Hvis du ikke kan finde en terapi-retning, som du tænker er særligt meningsfuld for dig, så husk på de relationelle faktorer. Vælg så vidt muligt en terapeut du har god kemi med - en hvor du føler dig mødt, set, hørt og respekteret.