Samtaler om livet
Da tilværelsen formes af den måde vi er i livet på, er samtaler om livet, i alle dets facetter og afkroge, så frugtbart i psykoterapeutisk arbejde. Her er selve det at kunne stå frem som den man er i livet, en nøgle til at kunne komme mere overens med sig selv. Ikke ved at skabe et idealbillede, men ved at møde det stof vi som mennesker er gjort af, komplet med vanskeligheder og ressourcer. Her sættes den enkeltes liv i spil uden at fokusere på fejl eller diagnoser, men ved at holde fokus på og udfolde selve oplevelsen af at være til, på hvordan livet er at leve.

Den eksistentielle samtale står ikke alene i mit arbejde med psykoterapi, jeg har en personcentreret integrativ tilgang som bidrager med flere ekstra lag, der taler sammen med det eksistentielle. Eller sagt på en anden måde: jeg betragter det eksistentielle som et fundament, en slags næringsrig muld, som terapiens øvrige aspekter kan vokse fra.
Kroppens signaler
Vores eksistens og oplevelse af at være til, handler om mere end tanker, handlinger og følelser. Som mennesker er vi et samlet system, hvor også kropslige funktioner og fornemmelser spiller ind. Alle dele er forbundne og taler ind i hinanden. Oplevelser af fx angst og frygt er naturlige fænomener, som vi fremfor alt mærker og ikke altid kan sætte ord på. Menneskets naturlige ængstelighed har været godt for vores overlevelse, men det kan tage overhånd, komme ud af balance og sætte sig som angst og depressive tilstande. De fleste vil genkende hvordan kroppens signaler skifter med vores humør, at vi både kan være dybt tyngede og andre gange føle stor lettelse, og at humøret indimellem skifter på et øjeblik. For at forstå de dynamikker bedre, giver det derfor god mening, at integrere sanselige oplevelser i den terapeutiske proces.
At styrke selvet - også udadtil
En tredie ting jeg lægger vægt på, i mit arbejde med terapi, er at støtte og styrke selvet. For det er helt centralt for at vi kan folde os ud i livet, at vi kan finde styrke i at være dem vi faktisk er. Og det er ikke et ego-projekt der alene handler om at se indad. At få større kendskab og komme mere overens med sig selv, peger ligeså meget ud mod den verden vi alle er en del af og som vores liv er forankret i. Det øger muligheden for at kunne møde omverdenen mere åbent og skabe mere tillidsfulde relationer. Omvendt kan det styrke os, når vi har brug for at sige fra, fx i relationer der er præget af overgreb og manipulation.
Hvad kan jeg forvente af terapi?
Det er altid et godt spørgsmål, men også et der ikke har klare svar. Terapi er individuelt, behov adskiller sig fra menneske til menneske og resultater af terapi gør det samme. Jo klarere dine ønsker er, jo bedre kan du umiddelbart mærke om du oplever terapien er virksom og hjælpsom. Dit ønske om at arbejde med dig selv har også stor betydning, for virkelig vellykket terapi er altid resultat af et godt samarbejde.
Uddannelse m.m.
Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Udover min psykoterautiske uddannelse og praksis-erfaring, har jeg i 5 år arbejdet som rådgiver i CSM (Center for Seksuelt Misbrugte) og siden også på Alkolinjen. Jeg får løbende supervision, deltager i kurser, seminarer og peer-grupper, og er aktiv i forskellige faglige fora med fokus på psykologi, terapi og filosofi.
Psykoterapeut MPF
MPF betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Foreningen optager kun medlemmer der har gennemgået en af foreningen godkendt uddannelse som psykoterapeut og som samtidig har en tilstrækkelig faglig og uddannelsesmæssig baggrund iøvrigt. I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel - det kan derfor være betryggende for den der opsøger terapi, at vide at der er tilstrækkelig faglig tyngde hos terapeuten. Se mere her
Etik
I det terapeutiske arbejde bør etikken, herunder den vigtige tavshedspligt, altid vægtes meget højt. Det har afgørende betydning, for både klienten, terapeuten og for faget - høje etiske standarder gør at vi kan arbejde tillidsfuldt sammen i et fortroligt rum. Jeg gør mit yderste for at holde alle retningslinier som beskytter den enkelte klient - hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du altid meget velkommen til at kontakte mig. Og hvis du ønsker et overblik, følger jeg de etiske retningslinier som Dansk Psykoterapeutforening har formuleret, de kan læses her:  etikregler